Glen Dimplex Polska
BOK

Przegląd

Jak odczytać?

Informacje dodatkowe

Do przesłania zgłoszenia przeglądu pompy ciepła Dimplex, należy posiadać jej numer seryjny/fabryczny. Jest on umieszczony na tabliczce znamionowej każdego urządzenia. Przykłady tabliczek z informacją, jak odczytać ten numer w zależności od typu urządzenia dostępne są do pobrania poniżej.