Glen Dimplex Polska
BOK

Naprawa gwarancyjna

Jak odczytać?

Informacje dodatkowe

Do przesłania zgłoszenia naprawy gwarancyjnej pompy ciepła Dimplex, należy posiadać jej numer seryjny/fabryczny. Jest on umieszczony na tabliczce znamionowej każdego urządzenia. Przykłady tabliczek z informacją, jak odczytać ten numer w zależności od typu urządzenia dostępne są do pobrania poniżej.

Zakres gwarancji oraz zasady zgłoszenia awarii zawarte są w ogólnych warunkach gwarancji pomp ciepła Dimplex dołączonych do karty gwarancyjnej, a także do pobrania poniżej.